Converter Quang

-33%

Converter Quang

Converter Quang Netlink GS-03/AB 1 sợi quang Gigabit

399,000Giá trên thị trường:
-16%

Converter Quang

Converter Quang Netlink HTB-3100/AB ( Gồm 2 converter , 2 Adapter)

250,000Giá trên thị trường:
-25%

Converter Quang

Converter Quang Netlink GS-03 2 sợi quang Gigabit

450,000Giá trên thị trường:

Converter Quang

HR900W-1F4E-20-T HR900W-FE-20-R

Converter Quang

HR900W-1F2E-20-T HR900W-FE-20-R

Converter Quang

HR900W-1F8E-20-T HR900W-FE-20-R

Converter Quang

HRUI HR900W-GE-20

Converter Quang

Converter quang HR100W- FE- 25-TR

Converter Quang

Converter quang HR100W- GE- 25-TR

-40%

Converter Quang

Converter quang SFP 1.25G HT-1SFP-1EG

399,000Giá trên thị trường:
-53%

Converter Quang

Converter quang 1 cổng SFP 2 cổng LAN 1000M HT-1SFP-2EG

599,000Giá trên thị trường:
-39%

Converter Quang

Switch quang 2 cổng SFP 8 cổng LAN 1000M HT-2SFP-8EG

1,199,000Giá trên thị trường:
-43%

Converter Quang

Switch quang 4 cổng chuẩn SFP Gigabit 1000M HT-4SFP-2EG

1,699,000Giá trên thị trường:
-40%

Converter Quang

Switch quang 8 cổng chuẩn SFP Gigabit 1000M HT-8SFP-2EG

2,399,000Giá trên thị trường:
-23%

Converter Quang

Switch quang 16 cổng chuẩn SFP Gigabit 1000M HT-16SFP-2EG

5,399,000Giá trên thị trường:
-25%

Converter Quang

Switch quang 24 cổng chuẩn SFP Gigabit 1000M HT-24SFP-2EG

5,999,000Giá trên thị trường:
-27%

Converter Quang

Switch quang 16 cổng chuẩn SC 100M HT-16F4E-SC

4,999,000Giá trên thị trường:
-28%

Converter Quang

Switch 8 cổng quang chuẩn SC Gigabit 1000M Model HT-8G2E-1000

2,800,000Giá trên thị trường:
-32%

Converter Quang

Switch quang chuẩn SC 100M Model HT-8F2E-SC

2,500,000Giá trên thị trường:
-38%

Converter Quang

Switch quang chuẩn SC Gigabit 1000M Model HT-4G2E-1000

1,650,000Giá trên thị trường:
-25%

Converter Quang

Switch quang chuẩn SC 100M Model HT-4F2E-SC

1,250,000Giá trên thị trường:
-33%

Converter Quang

Switch quang chuẩn SC Gigabit 1000M Model HT-2G8E-1000

1,250,000Giá trên thị trường:
-25%

Converter Quang

Switch quang chuẩn SC 100M Model HT-2F6E-SC

950,000Giá trên thị trường:
-19%

Converter Quang

Khay nguồn tập trung cho converter 14 khe cắm HT-2U14-2P

1,500,000Giá trên thị trường:
-33%
1,050,000Giá trên thị trường:
-33%
849,000Giá trên thị trường:
-34%
699,000Giá trên thị trường:
-41%
390,000Giá trên thị trường:
-48%
290,000Giá trên thị trường:
-40%
240,000Giá trên thị trường:
-20%

Converter Quang

Converter Quang Netlink HTB-1100S 2 sợi quang 100M

320,000Giá trên thị trường: