Phần mềm PC Client cho camera Seetong- Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính

(1362)

Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính

Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính

Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính
TOPSEE có 13 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển

Đây là phần mềm cài đặt camera Seetong cài đặt ra máy tính để sử dụng:

  • Tìm kiếm và kết nối camera trong mạng LAN
  • Thay đổi địa chỉ IP
  • Cấu hình camera Seetong
  • Cài đặt chế độ LED
  • Cài đặt chế báo động
  • Cài đặt chế độ P2P…
  • và nhiều chức năng khác

Link download mời các bạn click vào đây.

 

4.5/5 - (26 bình chọn)
Question and answer (0 comments)