Ổ Cứng SSD

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 240G XSTAR

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 120G XSTAR

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 240G Kingbank

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 120G Kingbank

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 256G Kingston

Linh kiện máy tính

Ổ SSD 128G Kingston