Tin Tức

Seetong-camera-2

Phần mềm PC Client cho camera Seetong- Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính

Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính Đây là phần mềm cài đặt camera Seetong cài đặt ra máy tính để sử dụng: Tìm kiếm và kết nối camera trong mạng LAN Thay đổi địa chỉ IP Cấu hình camera Seetong Cài đặt chế…