Tin Tức

Giới thiệu về Logical Volume Manager

1.Giới thiệu về Logical Volume Manager (LVM) 1.1 LVM là gì Logical Volume Manager (LVM): là phương pháp cho phép ấn định không gian đĩa cứng thành những logical Volume khiến cho việc thay đổi kích thước trở nên dễ dàng hơn (so với partition). Với kỹ thuật Logical Volume Manager (LVM) bạn có thể…

Seetong-camera-2

Phần mềm PC Client cho camera Seetong- Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính

Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính Phần mềm cài đặt camera Seetong trên máy tính Đây là phần mềm cài đặt camera Seetong cài đặt ra máy tính để sử dụng: Tìm kiếm và kết nối camera trong mạng LAN Thay đổi địa chỉ IP Cấu hình camera Seetong Cài đặt chế…