Switch Ethernet

-25%

Switch Ethernet

Switch Ethernet HTLINK HT-1024G 24 cổng Giga 1000M- Chính Hãng

1,500,000Giá trên thị trường:
-40%

Switch Ethernet

Switch Ethernet HTLINK HT-1008S 8 cổng 100M- Chính Hãng

150,000Giá trên thị trường:
-32%

Switch Ethernet

Switch Ethernet HTLINK HT-1016G 16 cổng 1000M- Chính Hãng

1,250,000Giá trên thị trường:
-50%

Switch Ethernet

Switch Ethernet HTLINK HT-1005S 5 cổng 100M- Chính Hãng

99,000Giá trên thị trường:
-43%
399,000Giá trên thị trường:
-41%
235,000Giá trên thị trường:
-5%

Switch Ethernet

Switch 24-port Planet GSW-2401, Gigabit

2,260,000Giá trên thị trường:
-8%

Switch Ethernet

Switch 16-port Planet GSW-1601, Gigabit

1,720,000Giá trên thị trường:
-10%
495,000Giá trên thị trường:
-18%

Switch Ethernet

Switch 24-port Planet FNSW-2401, 24 cổng 10/100Mbps

1,090,000Giá trên thị trường:
-10%

Switch Ethernet

Switch 16-port Planet FNSW-1601, 16 cổng 10/100Mbps

950,000Giá trên thị trường:
-15%

Switch Ethernet

Switch 8-Port Desktop Fast Ethernet SW-804

280,000Giá trên thị trường:
-8%
16,800,000Giá trên thị trường:
-7%
12,580,000Giá trên thị trường:
-9%
8,050,000Giá trên thị trường:
-9%

Switch Ethernet

Managed Switch 24 port Gigabit PLANET GS-4210-24T2S, 2 SFP Uplink

3,750,000Giá trên thị trường:
-11%
9,600,000Giá trên thị trường:
-6%

Switch Ethernet

Managed Switch 48 port Gigabit PLANET GS-4210-48T4S, 4 SFP Uplink

9,650,000Giá trên thị trường:
-7%

Switch Ethernet

Managed Switch 24 Port GE PLANET GS-4210-24T4S / GS-4210-24T4SR

4,050,000Giá trên thị trường:
-7%

Switch Ethernet

Managed Switch 24 port Gigabit PLANET GS-4210-24T2S, 2 SFP Uplink

3,520,000Giá trên thị trường:
-13%

Switch Ethernet

Managed Switch 16 port Gigabit PLANET GS-4210-16T2S, 2 SFP Uplink

3,456,000Giá trên thị trường:
-15%

Switch Ethernet

Managed Switch 8 Port Gigabit PLANET GS-4210-8T2S, 2 SFP Uplink

2,450,000Giá trên thị trường:
-14%

Phụ Kiện Mạng

Managed Switch 8 Port Gigabit PLANET GSD-1002M, 2 SFP Uplink

2,520,000Giá trên thị trường:
-16%

Switch Ethernet

Managed Switch 8 Port Gigabit PLANET GSD-1020S, 2 SFP Uplink

2,090,000Giá trên thị trường:
-20%
16,900,000Giá trên thị trường:
-18%

Switch Ethernet

Switch 24-Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch Planet SGS-6341-24T4X

9,900,000Giá trên thị trường: